De verkenner gebruiken

De verkenner biedt een grafisch overzicht van alle mappen en bestanden op uw locale pc. Zo kan u makkelijk navigeren tussen bestanden en deze dadelijk openen in CMR-JET. Verder kan u mappen als favoriet instellen, bijvb. de map die al uw .cmr's bevat, zodat de bestanden in de map makkelijk en snel toegankelijk zijn.

 

 

De verkenner zichtbaar maken

 

Kies Vensters -> Verkenner om de verkenner zichtbaar te maken. Eenmaal zichtbaar, kan u het verkenner venster verplaatsen of verbergen (zie vensterlayout aanpassen)

 


Een bestand openen met de verkenner

 
Dubbelklik op een .cmr bestand om dat te openen in CMR-JET.

 


Een map als favoriet instellen

  1. Navigeer in de verkenner naar de map die u als favoriet wilt instellen
  2. Klik rechts op de map in de verkenner
  3. Kies "Map toevoegen aan favorieten"

De map komt nu naast "Deze computer" te staan met een apart icoontje. Deze favoriete map heeft een aparte naam die u zelf kan instellen.

 


Een nieuw bestand aanmaken in een map in de verkenner

  1. Navigeer in de verkenner naar de map waarin u een nieuw bestand wil plaatsen
  2. Klik rechts op de map, en kies Nieuw -> Bestand
  3. Kies het type bestand dat u wilt aanmaken, en klik "OK"

Er wordt nu een nieuw document aangemaakt, en automatisch bewaard in de map.