Contacten importeren en exporteren
Hoofdstuk: Importeren, exporteren en converteren

Contacten importeren

 

U kan contacteren importeren uit zowel CMR-JET als ander applicaties. Het bestand dat u importeert moet het .csv formaat hebben (Comma Separated Values). Dit is simpelsweg een tekstbestand waarbij de velden of kolommen zijn gescheiden door komma's. In de meeste programma's zoals outlook of access kan u exporteren naar het .csv formaat. Dit geŽxporteerde bestand importeert u dan in CMR-JET.

 

Volg deze stappen om contacten te importeren:

  1. Kies Importeren -> Contacten
  2. Selecteer het geŽxporteerde .csv bestand
  3. Selecteer voor elke CMR-JET Contact kolom, de overeenstemmende kolom uit het .csv bestand.
    Omdat verschillende programma's contacten kunnen indelen en opslaan op verschillende manieren, moet u de overeenkomende kolommen opgeven. Bv. De kolom "Familienaam" in het bronbestand komt overeen met de kolom "Achternaam" in CMR-JET.
  4. Kies de kategorie waarin de geÔmporteerde contacten zullen geplaatst worden


Opmerking : Import van bedrijven

 

Wanneer de importprocedure een contact detecteert waarvan de bedrijfsnaam nog niet bestaat in de CMR-JET Bedrijven, zal een nieuw bedrijf worden aangemaakt met de gedetecteerde bedrijfsnaam.
Wanneer er reeds een bedrijf bestaat met de gedetecteerde bedrijfsnaam, zal de contact gekoppeld worden aan dit bedrijf.

 


Contacten exporteren

 

U kan contacten exporteren naar Excel of CSV. Gebruik het .csv formaat als u de contacten opnieuw wilt importeren in CMR-JET. Gebruik het Excel of csv formaat als u de contacten wilt importeren in uw eigen programma.

 

Volg deze stappen om contacten te exporteren:

  1. Kies Exporteren -> Contacten -> Kies Excel of .csv
  2. Selecteer de locatie waar u het geŽxporteerde bestand wilt opslaan.