Orders importeren en exporteren
Hoofdstuk: Importeren, exporteren en converteren

zie ook: orders gebruiken

 

Door orders te importeren en te exporteren kan u CMR-JET koppelen aan andere, bedrijfseigen programma's. In uw eigen programma exporteert u een order, bestelling of opdracht naar XML of CSV (Komma-gescheiden tekstbestand). Vervolgens kan u in CMR-JET de order importeren, en al uw nodige documenten of vrachtbrieven automatisch genereren op basis van de order.

 

In CMR-JET kan u zelf de structuur (velden) van een order bepalen door velden toe te voegen of verwijderen. Op deze manier kan u makkelijk de structuur van de orders laten overeenstemmen met uw eigen structuur van orders in uw eigen applicatie.


Om een voorbeeld XML-schema te verkrijgen kan u een lege order exporteren naar XML. Vervolgens kan u uw eigen export procedure schrijven aan de hand van het verkregen XML schema.

Wanneer u CSV bestanden gebruikt, moet u de kolommen in de CSV laten overeenstemmen met de kolommen in een order. Als u bv. in uw CSV order een kolom "OpmerkingenVervoerder" heeft, moet u in de orders een veld veld hebben met dezelfde naam ("OpmerkingenVervoerder").

 

 

zie ook : documenten automatisch genereren

 

 

 

Orders exporteren

  1. Kies Venster -> Orders
  2. Selecteer de orders die u wilt exporteren
  3. Klik "Export"
  4. Kies de locatie war u het geŽxporteerde xml bestand wil opslaan

 

Orders importeren

  1. Kies Importeren -> Orders
  2. Selecteer het xml of csv bestand dat u wilt importeren, en klik 'OK'