Tabblad Orderkoppeling opties
Hoofdstuk: Eigen documenttypes ontwerpen

zie ook: documenten automatisch genereren

 

Hier kan u opties opgeven die gebruikt zullen worden bij het automatisch genereren van documenten op basis van orders.

 • Document genereren per order: Per order zal een document van dit type gegenereerd worden. Productvelden zullen als verzameling worden opgehaald. Ter verduidelijking: een order bevat een aantal producten. Stel dat order X volgende producten bevat : 2 x Product A, 3 x Product B. Als u dan het vak "Merken en nummers" heeft gekoppeld met "Product~Naam", zullen de namen van alle producten van de order worden ingevuld in het veld.
  In "Merken en Nummers" komt dan dus te staan:

  Product A
  Product B
  Elk product wordt geschreven op een nieuwe lijn.
   
 • Document genereren per product in de order : Per product in de order wordt een document van dit type aangemaakt. Productvelden zullen dus per product worden opgehaald. Ter verduidelijking: een order bevat een aantal producten. Stel dat order X volgende producten bevat : 2 x Product A, 3 x Product B. Stel dat u het vak "Merken en nummers" van het document heeft gekoppeld met het orderveld "Product~Naam" via de orderkoppelingen. Bij de automatische generatie zullen via deze optie 2 documenten worden gegenereerd, aangezien er 2 verschillende producten zijn gekoppeld aan de order.

  In document 1 komt dus bij "Merken en nummers" te staan : "Product A"
  In document 2 komt dus bij "Merken en nummers" te staan : "Product B"

 • Genereer enkel documenten waarvan de waarde van het productveld "XXX" gelijk is aan "YYY".

  Deze optie heeft enkel betrekking tot de documenten die per product worden gegenereerd (optie 2).
  Stel dat u dit documenttype wilt genereren enkel en alleen als het product een zogenaamd "gevaarlijk product" (ADR) is. Stel dat bij de producten een veld bestaat "IsGevaarlijkProduct" dat u kan aankruisen.
  U vult dan in : Genereer enkel documenten waarvan de waarde van het producveld "IsGevaarlijkProduct" Gelijk is aan "True".

  Stel dat de order 2 producten bevat: 2 x product A, en 3 x product B. Product A is een "gevaarlijk product" ("IsGevaarlijkProduct" is aangekruist bij het productbeheer). Product B is geen gevaarlijk product.

  In dit voorbeeld zal dan slechts 1 document gegenereerd worden, namelijk dat met Product A, aangezien de waarde van het producveld "IsGevaarlijkProduct" van Product A Gelijk is aan "True".