Documenten automatisch genereren
Hoofdstuk: Documenten automatisch genereren


Schema met eventueel extern softwarepakket

 

 

Documenten automatisch genereren

zie ook : orders gebruiken

 

Met CMR-JET kan u makkelijk meerdere documenten van verschillende types automatisch genereren. Het idee hierbij is dat u in plaats van gegevens te importeren of in te voeren in het document zelf, u eerst de gegevens invoert in een "order". Daarna genereert u op basis van deze order de verschillende documenten.
U kan zelf bepalen hoe deze generatie gebeurt. Allereerst kan u de velden van een order zelf samenstellen (Datum, Afzender, etc) zie ook: Variabele velden toevoegen.
Vervolgens kan u een veld uit de order (bv 'Afzender') koppelen met een veld van een documenttype (bv CMR-NL - afzender). Wanneer het documenttype CMR-NL dan automatisch wordt gegenereerd, worden de 'Afzender' gegevens uit de order gekopieerd, en ingevoerd in het document.
zie ook: Orderkoppelingen

Op deze manier hoeft u slechts één maal een order in te voeren of te importeren. Daarna kan u met enkele klikken alle nodige documenten automatisch genereren.


 


Een document automatisch genereren

  1. Kies Vensters -> Orders
  2. Selecteer een ingevulde order
  3. Klik "Document genereren" en kies het documenttype dat u wilt genereren

 

zie ook: Orderkoppelingen