Contacten en bedrijven wijzigen of toevoegen
Hoofdstuk: Contacten en bedrijven gebruiken

Een bedrijf toevoegen

 1. Kies Vensters -> Bedrijven
 2. Klik "Nieuw"
 3. Vul de nodige gegevens in, en klik "Opslaan en sluiten"


Een contact toevoegen

 1. Kies Vensters -> Contacten
 2. Klik "Nieuw", en klik overvolgens op de kategorie waarin u de contact wilt plaatsen
 3. Vul de nodige gegevens in, en klik "Opslaan en sluiten"


Een bedrijf wijzigen

 1. Kies Vensters -> Bedrijven
 2. Selecteer het bedrijf dat u wilt wijzigen, en klik "Bewerken"
 3. Breng de nodige wijzigingen aan, en klik "Opslaan en sluiten"


Een contact wijzigen

 1. Kies Vensters -> Contacten
 2. Selecteer het contact dat u wilt wijzigen, en klik "Bewerken"
 3. Breng de nodige wijzigingen aan, en klik "Opslaan en sluiten"