Producten gebruiken
Hoofdstuk: Producten gebruiken

Wanneer producten gebruiken

 

De producten worden meestal enkel gebruikt als u documenten automatisch genereert. (zie ook: Documenten automatisch genereren). Als u uw documenten zelf invult, kan u uw verschillende producten beter bewaren als favoriet van een veld.

 

 

Variabele velden

 

U kan zelf de verschillende velden van een product bepalen (bv Naam, UN-NR, Gewicht etc). Zo kan u de structuur van producten in CMR-JET overeenstemmen met de structuur van producten in uw eigen applicatie.

 

 

Variabele velden toevoegen

  1. Kies Vensters -> Producten
  2. Klik "Nieuw"
  3. Klik "Variabele velden bewerken"
  4. Klik "Nieuw"
  5. Geef de naam voor het nieuwe veld op, en kies het passende datatype voor het nieuwe veld.
  6. Klik "Opslaan"

De nieuwe velden zullen pas zichtbaar zijn in de product-editor als u die sluit en opnieuw opent.

 


De verschillende veldtypes

  • Tekstveld (max 255 tekens) : een tekst invoer vak, met een limiet van maximum 255 in te voeren tekens, letters of cijfers.

  • Tekstveld (onbeperkt aantal tekens) : een tekst invoer vak zonder limiet op het aantal in te voeren tekens. Dit veldtype is aangeraden als u grote stukken tekst (meestalk meerdere regels) wilt bewaren.

  • Datum : Een datum-invoer vak.

  • Ja/nee : een ja/nee of waar/onwaar aanvinkvak.