Instellingen

Het instellingen venster

 

Kies Extra -> Instellingen om het instellingen venster te openen

 

 

Tab: Algemene instellingen

 • Taal: De taal van de applicatie. (Menu's, meldingen, labels etc)

 • Globaal lettertype voor documenten: Het standaard lettertype voor nieuwe documenttypes. Deze instelling heeft geen invloed oop bestaande documenttypes of documenten. (zie ook: Standaard lettertypes)

 • Tab functie: Hier kan u instellen wat CMR-JET doet wanneer u op de "Tab" toets drukt.

  • Tab invoegen in tekst: Er wordt een tab ingevoegd in de tekst van het invoervak.

  • Schakelen tussen velden: De invoer-cursor wordt verplaatst naar het volgende invoervak
    
    

 

Tab: Bestanden

 

 • Standaard map voor opslaan documenten : Hier kan u een map opgeven welke als standaard locatie zal voorgesteld worden wanneer u een document opslaat. Per documenttype kan u nog eens een aparte "standaard map voor opslaan" instellen.

 • Formaat bestandsnaam : Stelt de standaard naam in voor nieuwe bestanden. Naast tekst die u zelf typt, kan u ook volgende variabelen invoeren:
   
  - Volgnummer : Een nummer die automatisch verhoogd wordt als een bestand met dezelfde naam reeds bestaat.
    
        bijvb: Document_[Volgnummer].cmr
        Geeft resultaat: 
             Document_1.cmr
             Document_2.cmr
             Document_3.cmr
   
  - Autonummering : Een nummer gelijk aan de huidige autonummering waarde van het document. Het document moet dan wel een autonummering veld bevatten. 

         bijvb: Document_[Autonummering].cmr
        Geeft resultaat:  
                Document_6251.cmr
                Document_6252.cmr
                Document_6253.cmr
     
  - Naam documenttype : De naam van het van het documenttype. 

        bijvb: Document_[Naam documenttype].cmr
        Geeft resultaat:  
                Document_CMR-NL.cmr
                Document_Pakbon1.cmr
                Document_DGD.cmr
     
     
 • "Bij het klikken op 'Nieuw bestand' knop : Stelt in wat er gebeurt wanneer u klikt op de knop "Nieuw bestand".

  - Toon dialoog waar het documenttype kan geselecteerd worden : Er wordt een dialoogvenster getoond waar u een documenttype kan kiezen
   
  - Open altijd dit type document : Er zal geen dialoogvenster getoond worden, maar  er zal dadelijk een nieuw bestand aangemaakt worden van het documenttype dat u hier kiest
   
   

 

Tab Print opties


Standaard printer en lade:

 • Geen standaard printer gebruiken, toon printer selectie dialoog : Bij het klikken op de "Afdrukken" knop wordt een venster getoond waarin u een printer kan selecteren die het bestand zal afdrukken.
   
 • Gebruik volgende printer en lade: Er wordt geen printer selectie venster getoond, maar bij het klikken op de "Afdrukken" knop wordt het document dadelijk afgedrukt op de printer die u hier selecteert.